Vilket är talet? 21/9

Idag har vi löst några av våra egna ”Vilket är talet?” Vi jobbade först i par. Sedan lyssnade vi på varandras förslag. Ibland blev det flera tal som stämde med ledtrådarna. (Alla tal har entalssiffra och tiotalssiffra.)


Prenumerera på nya blogginlägg

Dubbelt/hälften 19/9

Idag har vi repeterat dubbelt och hälften. Dubbelt är talet och lika mycket till. Hälften är halva talet. Vi gjorde några uppgifter i par och sedan alla tillsammans. Vi avslutade med att träna på tals ”dubblor” genom att använda en tiosidig tärning, t ex 1+1=2, 4+4=8, 9+9=18 osv.


Prenumerera på nya blogginlägg

Tallinjen 13/9

Vi tittade på några olika tallinjer. Mellan varje tal (markering) på tallinjen var det lika stort mellanrum, både längdmässigt och antalsmässigt. Men skillnaden var inte alltid 1. Den var 5 på en linje och 10 på en annan. Sedan löste vi några uppgifter ”Vilket är talet?”

Talet är jämnt. Entalssiffran är 3 mindre än tiotalssiffran. Några olika svar! Kanske finns det fler?

Vi har också jobbat tillsammans med en kompis och hittat på egna ”Vilket är talet?”. Någon annan dag ska vi lösa varandras. Spännande!


Prenumerera på nya blogginlägg

Större än, mindre än och lika med 12/9

Idag har vi jobbat med symbolerna för större än >, mindre än < och lika med. Vi använde klossar och skrev på whiteboardtavlorna tillsammans med en kompis. Sedan jobbade vi enskilt med några uppgifter.


Prenumerera på nya blogginlägg

Vi löser problem 6/9

Vi började med att lösa en kluris gemensamt. Då kom vi fram till att det kunde vara flera svar på den. Sedan jobbade vi i par. Först läste vi och tog reda på vad vi skulle göra, och sedan skrev och ritade vi vår lösning.


Prenumerera på nya blogginlägg

Stationer 5/9

På förmiddagen jobbade vi med fyra olika stationer. 1: Hundrarutan 2: Skriva en vers för hand 3: Taluppfattning, addition och subtraktion, på IPad 4: Skriva en höstdikt på datorn.


Prenumerera på nya blogginlägg

Hundrarutan 30/8

Idag har vi jobbat med hundrarutan. Vi tittade på likheter och skillnader mellan de vågräta och lodräta raderna, samma entalssiffra i samma lodräta rad, udda och jämna tal mm. Sedan spelade vi hundraspel då vi använde tärningar som visade ental och tiotal.


Prenumerera på nya blogginlägg

Lite av varje 28/8

Idag har några av oss fått våra inloggningar på datorn. Vi har tränat på att öppna ett dokument, skrivit och sparat detta. Fortsättning följer! Vi har jobbat med taluppfattning. Vi har också fortsatt att redovisa våra sommarböcker.


Prenumerera på nya blogginlägg

Diplom och fika 7/6

Idag har vi haft en härlig förmiddag i skolskogen! Först jobbade vi i grupper och löste olika matteuppgifter innan alla skolans klasser kom. Då samlades vi och rektor Urban delade ut diplom till oss som han fått av ”Svenska örnföreningen” och sedan fick vi överraskningsfika eftersom vi har varit så duktiga och gjort alla uppdrag.


Prenumerera på nya blogginlägg

Fjärilar 31/5

Idag har vi haft en härlig förmiddag i skolskogen. Vi gick en faktapromenad i grupper. Då skrev vi egna stödord utifrån texten vi läste. Sedan jobbade vi i par och la en fjäril av naturmaterial. Då repeterade vi symmetri.


Prenumerera på nya blogginlägg