Lyssna och förklara 15/11

Vi ritade två kvadrater, en rektangel, två cirklar och tre trianglar på olika ställen på ett papper. Sedan jobbade vi två och två. En förklarade var de olika figurerna skulle vara medan den andre lyssnade och försökte rita på rätt plats. Det var lite svårt att förklara, men det var roligt!


Prenumerera på nya blogginlägg

Raketer 13/11

Idag har vi gjort raketer med geometriska figurer. Vi följde en skriftlig instruktion. Först målade vi figurerna och sedan klippte vi ut dem. Sist limmade vi fast figurerna på ett svart papper.


Prenumerera på nya blogginlägg

Tre-dimensionella figurer 7/11

Idag har vi tittat på och pratat om 3-dimensionella figurer och begrepp som hörn, sida och kant. Vi har också repeterat mönster och symmetri.


Prenumerera på nya blogginlägg

Geobräden 26/10

Vi har jobbat i par med geobräden och byggt figurer. Vi byggde figurer med samma antal rutor och tittade sedan hur många spikar det var runtom. Olika figurer med lika många rutor hade inte lika många spikar runtom.


Prenumerera på nya blogginlägg

Geometri 25/10

Vi repeterade och pratade om vad som är speciellt med en kvadrat, rektangel, cirkel och triangel. Vi letade formerna i klassrummet och jämförde. Vi fick se en rektangel med många kvadrater och vår uppgift var att lista ut hur många kvadrater som fattades. Vi lyssnade på varandras olika förslag hur vi löste uppgiften.


Prenumerera på nya blogginlägg

Hur många kapsyler är det? 9/10

Vi pratade om hur vi skulle göra för att få reda på  det. Det kom några olika förslag hur vi skulle göra. Vi bestämde oss för att gruppera tio och tio i muggar. När vi fått ihop tio muggar så samlade vi i en påse.


Prenumerera på nya blogginlägg

Hälften och dubbelt 26/9

Vi har jobbat med hälften och dubbelt. Vi jobbade i par med mattebiten på datorn och enskilt med uppgifter i boken.


Prenumerera på nya blogginlägg

Vilket är talet? 21/9

Idag har vi löst några av våra egna ”Vilket är talet?” Vi jobbade först i par. Sedan lyssnade vi på varandras förslag. Ibland blev det flera tal som stämde med ledtrådarna. (Alla tal har entalssiffra och tiotalssiffra.)


Prenumerera på nya blogginlägg

Dubbelt/hälften 19/9

Idag har vi repeterat dubbelt och hälften. Dubbelt är talet och lika mycket till. Hälften är halva talet. Vi gjorde några uppgifter i par och sedan alla tillsammans. Vi avslutade med att träna på tals ”dubblor” genom att använda en tiosidig tärning, t ex 1+1=2, 4+4=8, 9+9=18 osv.


Prenumerera på nya blogginlägg