Diplom och fika 7/6

Idag har vi haft en härlig förmiddag i skolskogen! Först jobbade vi i grupper och löste olika matteuppgifter innan alla skolans klasser kom. Då samlades vi och rektor Urban delade ut diplom till oss som han fått av ”Svenska örnföreningen” och sedan fick vi överraskningsfika eftersom vi har varit så duktiga och gjort alla uppdrag.

Fjärilar 31/5

Idag har vi haft en härlig förmiddag i skolskogen. Vi gick en faktapromenad i grupper. Då skrev vi egna stödord utifrån texten vi läste. Sedan jobbade vi i par och la en fjäril av naturmaterial. Då repeterade vi symmetri.

Mäta med kroppen 23/5

Idag har vi pratat om meter och centimeter. Vi har tittat hur lång en meter är och att 100 cm är lika långt som 1 m. Vi har använt måttband och mätt olika delar av vår kropp. Vi har också pratat om omkrets.

Mäta i centimeter 18/5

Idag har vi tittat på och pratat om våra mätningar som vi gjorde i skolskogen igår. Vi kom fram till att det är bra att mäta med saker som är lika långa. Det kan bli tokigt när man ska handla t ex en duk som ska vara 18 pinnar och vi inte mäter med pinnar som är lika långa. Vi har mätt olika saker i klassrummet, men idag har vi använt linjal och mätt i centimeter.

Myror och mäta 17/5

Idag när vi var i skolskogen så jobbade vi först i par med en mätuppgift. Vi hämtade en sten, en pinne och en kotte som vi mätte bord, bänk och eldstad med. Sedan gick vi en faktaslinga som handlade om myror. Efter slingan fångade vi en myra i en lupp och tittade på. Vi avslutade med att rita en myra så noga vi kunde. När vi var färdiga så släppte vi ut myran igen.

Begrepp och fakta 3/5

På förmiddagen var vi i skolskogen. Där jobbade vi i par med små matteuppdrag. Uppdragen handlade om olika begrepp som hälften, dubbelt, udda och jämna tal, tyngre, kort, lika lång, storleksordning mm. Vi gick också en faktapromenad som handlade om vårblommor. Vi tittade även på ”vårt träd”. På flera av träden kunde man se att våren kommit för det var gröna knoppar på dem.

Addition eller subtraktion 2/5

Idag har vi tittat på olika uppgifter och funderat på om man ska räkna addition eller subtraktion. Vi berättade för varandra hur vi tänker för att komma fram till vilket räknesätt man ska använda. Sedan löste vi några uppgifter i par.

Diagram och dikter

Idag har vi varit i skolskogen. På vägen upp så läste vi en faktaslinga om ”Våren”. När vi kom på plats så började vi med att jobba i grupper. Då kastade vi kottar i en hink och gjorde en tabell. Sedan fyllde vi i resultaten i ett stapeldiagram. Vi jobbade också i par och då skrev vi dikter. Vi avslutade med att leka fritt. En härlig förmiddag i skolskogen!

Samma summa 11/4

Vi jobbade i par. Först skrev vi bestämda tal på sex lappar. Uppgiften var sedan att lägga lappar i två högar och att båda högarna skulle ha samma summa. Vi hittade många olika sätt på hur det gick lägga lapparna. Vi samlade våra olika uppdelningar på tavlan och pratade om dessa.

 

Likhetstecknet 10/4

Vi har tittat gemensamt på en uppgift där ett tal saknades. Sedan jobbade vi tillsammans med en kompis. Då tittade vi på tre barns lösningar till uppgiften. Vi skulle försöka att komma på hur barnen hade gjort när de löste uppgiften.

Vi hade lite olika förslag på hur de kunde ha tänkt. Men vi kom fram till att det var Olle som hade löst uppgiften riktigt. Det ska vara lika mycket på båda sidorna av likhetstecknet.