Talrutor 21/3

Vi har jobbat i par med talrutor. I talrutorna skulle alla rader, våg- och lodräta, ha samma summa.

Idag är vi många som har Rockat sockorna!


Prenumerera på nya blogginlägg

Tusen 19/3

Vi har repeterat och jobbat med 10-, 100- och 1000-kamrater. Först jobbade vi tillsammans och skrev olika talkamrater. Sedan hoppade vi tioskutt, från 0 till 1000. Vi skrev jämna tiotal i en 1000-ruta och hittade på några tusenkamrater.


Prenumerera på nya blogginlägg

Sannolikhet 15/2

Vi har pratat om sannolikhet. Om man singlar slant: hur stor sannolikhet är det då att det blir krona respektive klave? 1 av 2. Vi testade att singla slant 20 gånger var.

Så här blev resultatet:

 

 

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Uppskatta och mäta 6/2

Vad gör man när man uppskattar? ”Då tycker man att något är bra!” Vi pratade om att det betyder en annan sak på mattespråk. När man uppskattar så gissar man. Vi uppskattade olika längder och mätte sedan. Slutligen räknade vi ut hur mycket det skiljde mellan uppskattning och mätning.


Prenumerera på nya blogginlägg

Vi handlar 29/1

Jag har en hundralapp och handlar tre olika varor.

Vad får jag tillbaka för sedlar och mynt?


Prenumerera på nya blogginlägg

Sedlar och mynt 25/1

Idag har vi tittat på olika summor av sedlar och mynt och hur mycket dessa pengar värda. Vi har lagt samma summa på olika sätt. Vi har även repeterat hälften och dubbelt.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Kasta boll 22/1

Vi har räknat poäng när fyra barn har kastat boll i burkar. Vi jobbade i par och försökte hitta flera olika förslag. Barnen kastade fem bollar var, men träffade inte med alla bollar. Var det den som träffade med flest bollar som fick mest poäng?


Prenumerera på nya blogginlägg

Tanketavlor 15/1

I fredags jobbade vi i par med att göra tanketavlor till färdiga tal. Vi skrev uppgiften med ord, målade bild och visade med föremål. Idag har vi tränat på att räkna ut uppgifterna med omgruppering.


Prenumerera på nya blogginlägg

Gruppmatte 11/1

Idag har vi jobbat med problemlösning i grupp. Alla grupper fick fyra ledtrådar. I gruppen hade man varsin ledtråd (eller två). Vi läste ledtrådarna för varandra utan att visa korten. Efter en stunds klurande så lyckades vi lösa vår uppgift. Heja oss!


Prenumerera på nya blogginlägg

Addition med omgruppering 10/1

Idag har vi repeterat och jobbat med omgruppering. Vi tränar oss så att vi ska känna oss säkra på hur vi skriver när vi använder den här metoden.

Hur mycket pengar har Lena och Sven tillsammans?


Prenumerera på nya blogginlägg