Diagram 28/11

Idag har vi fyllt på vår tabell med 1:ornas och 3:ornas siffror. Sedan jobbade vi i par och gjorde ett stapelgram där vi visade resultatet av antalet boende i hela kvarteret Marmen.

Så här blev våra diagram!

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Talblock 23/11

Vi har jobbat med addition och subtraktion. Vi har tittat på mönster i talen; 3+2=5, 13+2=15, 53+2=55, 7-3=4, 37-3=34, 77-3=74. Vi har lagt talen med talblock och upptäckt att det bara är tiotalet som ändrar sig.


Prenumerera på nya blogginlägg

Klockan 22/11

Under veckan har vi tränat på analoga klockan.

Idag har vi spelat klockspel.


Prenumerera på nya blogginlägg

Lyssna och förklara 15/11

Vi ritade två kvadrater, en rektangel, två cirklar och tre trianglar på olika ställen på ett papper. Sedan jobbade vi två och två. En förklarade var de olika figurerna skulle vara medan den andre lyssnade och försökte rita på rätt plats. Det var lite svårt att förklara, men det var roligt!


Prenumerera på nya blogginlägg

Raketer 13/11

Idag har vi gjort raketer med geometriska figurer. Vi följde en skriftlig instruktion. Först målade vi figurerna och sedan klippte vi ut dem. Sist limmade vi fast figurerna på ett svart papper.


Prenumerera på nya blogginlägg

Tre-dimensionella figurer 7/11

Idag har vi tittat på och pratat om 3-dimensionella figurer och begrepp som hörn, sida och kant. Vi har också repeterat mönster och symmetri.


Prenumerera på nya blogginlägg

Geobräden 26/10

Vi har jobbat i par med geobräden och byggt figurer. Vi byggde figurer med samma antal rutor och tittade sedan hur många spikar det var runtom. Olika figurer med lika många rutor hade inte lika många spikar runtom.


Prenumerera på nya blogginlägg

Geometri 25/10

Vi repeterade och pratade om vad som är speciellt med en kvadrat, rektangel, cirkel och triangel. Vi letade formerna i klassrummet och jämförde. Vi fick se en rektangel med många kvadrater och vår uppgift var att lista ut hur många kvadrater som fattades. Vi lyssnade på varandras olika förslag hur vi löste uppgiften.


Prenumerera på nya blogginlägg

Hundratal, tiotal och ental 16/10

Vi har lagt pengar till tal. Sedan delade vi upp talen i olika talsorter.


Prenumerera på nya blogginlägg

Hur många kapsyler är det? 9/10

Vi pratade om hur vi skulle göra för att få reda på  det. Det kom några olika förslag hur vi skulle göra. Vi bestämde oss för att gruppera tio och tio i muggar. När vi fått ihop tio muggar så samlade vi i en påse.


Prenumerera på nya blogginlägg